Cách tất cả các chức vụ trong Đảng đối với Thiếu tướng Trần Văn Tài

Ban Bí thư thi hành kỷ luật ông Trần Văn Tài. Ảnh: BBL.
Ban Bí thư thi hành kỷ luật ông Trần Văn Tài. Ảnh: BBL.
Ban Bí thư thi hành kỷ luật ông Trần Văn Tài. Ảnh: BBL.
Lên top