Cách tất cả các chức vụ trong Đảng đối với Giám đốc Sở GDĐT Sơn La

Ông Hoàng Tiến Đức - bên phải ngoài cùng. Ảnh Tiền Phong
Ông Hoàng Tiến Đức - bên phải ngoài cùng. Ảnh Tiền Phong
Ông Hoàng Tiến Đức - bên phải ngoài cùng. Ảnh Tiền Phong
Lên top