Cách mạng Tháng Mười Nga – sự kiện lịch sử làm rung chuyển thế giới

 Tiến sĩ Trần Doãn Tiến, Tổng Biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam phát biểu đề dẫn toạ đàm. Ảnh: PV
Tiến sĩ Trần Doãn Tiến, Tổng Biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam phát biểu đề dẫn toạ đàm. Ảnh: PV
Tiến sĩ Trần Doãn Tiến, Tổng Biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam phát biểu đề dẫn toạ đàm. Ảnh: PV
Lên top