Cách mạng công nghệ 4.0 nhưng 10% số hộ ở Cao Bằng vẫn không có điện

Đại biểu Bế Minh Đức (Đoàn Cao Bằng) phát biểu thảo luận tại Quốc hội sáng nay 30.5. Ảnh: Quochoi.vn
Đại biểu Bế Minh Đức (Đoàn Cao Bằng) phát biểu thảo luận tại Quốc hội sáng nay 30.5. Ảnh: Quochoi.vn
Đại biểu Bế Minh Đức (Đoàn Cao Bằng) phát biểu thảo luận tại Quốc hội sáng nay 30.5. Ảnh: Quochoi.vn
Lên top