Cách mạng 4.0: Con đường nhanh, hiệu quả để Việt Nam tạo bước phát triển đột phá

Toàn cảnh Diễn đàn mở trong khuôn khổ Hội nghị WEF ASEAN 2018 sáng 11.9 tại Hà Nội. Ảnh: H.N.
Toàn cảnh Diễn đàn mở trong khuôn khổ Hội nghị WEF ASEAN 2018 sáng 11.9 tại Hà Nội. Ảnh: H.N.
Toàn cảnh Diễn đàn mở trong khuôn khổ Hội nghị WEF ASEAN 2018 sáng 11.9 tại Hà Nội. Ảnh: H.N.
Lên top