Cách làm mới, nhìn từ nhân sự Bí thư Hải Phòng

Tân Bí thư Thành ủy Hải Phòng Trần Lưu Quang.
Tân Bí thư Thành ủy Hải Phòng Trần Lưu Quang.
Tân Bí thư Thành ủy Hải Phòng Trần Lưu Quang.
Lên top