Cách chức Uỷ viên Trung ương Đảng khoá XII đối với ông Tất Thành Cang

Ông Tất Thành Cang. Ảnh: Tiền Phong.
Ông Tất Thành Cang. Ảnh: Tiền Phong.
Ông Tất Thành Cang. Ảnh: Tiền Phong.
Lên top