Cách chức Uỷ viên Trung ương Đảng khoá XI đối với ông Nguyễn Bắc Son

Hội nghị Trung ương 8 khóa XII (Ảnh: Nhật Bắc)
Hội nghị Trung ương 8 khóa XII (Ảnh: Nhật Bắc)
Hội nghị Trung ương 8 khóa XII (Ảnh: Nhật Bắc)
Lên top