Cách chức Thứ trưởng Bộ Công an đối với ông Bùi Văn Thành

Ông Bùi Văn Thành khi còn làm thứ trưởng Bộ Công an.
Ông Bùi Văn Thành khi còn làm thứ trưởng Bộ Công an.
Ông Bùi Văn Thành khi còn làm thứ trưởng Bộ Công an.
Lên top