Cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng của Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Trần Văn Nam

Ông Trần Văn Nam - Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương. Ảnh: Bá Sơn
Ông Trần Văn Nam - Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương. Ảnh: Bá Sơn
Ông Trần Văn Nam - Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương. Ảnh: Bá Sơn
Lên top