Cách chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đối với ông Ngô Văn Tuấn

Ông Ngô Văn Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã chính thức bị cách chức
Ông Ngô Văn Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã chính thức bị cách chức
Ông Ngô Văn Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã chính thức bị cách chức