Cách chức Bí thư Đảng ủy đối với ông Lê Vinh Danh - Hiệu trưởng ĐH Tôn Đức Thắng

Ông Lê Vinh Danh bị cách chức Bí thư Đảng ủy.
Ông Lê Vinh Danh bị cách chức Bí thư Đảng ủy.
Ông Lê Vinh Danh bị cách chức Bí thư Đảng ủy.
Lên top