Các vụ án kinh tế, tham nhũng lớn tiếp tục được đẩy nhanh tiến độ điều tra

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho biết, qua đấu tranh phát hiện các thế lực thù địch gia tăng hoạt động chống phá trên nhiều lĩnh vực. Ảnh TTBC
Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho biết, qua đấu tranh phát hiện các thế lực thù địch gia tăng hoạt động chống phá trên nhiều lĩnh vực. Ảnh TTBC
Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho biết, qua đấu tranh phát hiện các thế lực thù địch gia tăng hoạt động chống phá trên nhiều lĩnh vực. Ảnh TTBC
Lên top