Các vụ án cán bộ nhận hối lộ làm “nóng” diễn đàn Quốc hội

Đại biểu Mai Thị Phương Hoa - Ủy viên Thường trực Ủy ban Tư pháp phát biểu thảo luận tại hội trường.
Đại biểu Mai Thị Phương Hoa - Ủy viên Thường trực Ủy ban Tư pháp phát biểu thảo luận tại hội trường.
Đại biểu Mai Thị Phương Hoa - Ủy viên Thường trực Ủy ban Tư pháp phát biểu thảo luận tại hội trường.
Lên top