Các ứng viên đại biểu Quốc hội tại Bạc Liêu tiếp xúc cử tri

Ứng viên đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri trình bày chương trình hành động. Ảnh: Nhật Hồ
Ứng viên đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri trình bày chương trình hành động. Ảnh: Nhật Hồ
Ứng viên đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri trình bày chương trình hành động. Ảnh: Nhật Hồ
Lên top