Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Các tỉnh ven biển miền Trung tập trung ứng phó bão