Các tỉnh ven biển miền Trung tập trung ứng phó bão