Các tỉnh, thành phố: Chủ động lên phương án, thực hiện nghiêm ngặt quyết định của Thủ tướng

Hà Nội, TPHCM và 10 địa phương tiếp tục kéo dài thực hiện cách ly xã hội ít nhất đến ngày 22.4.2020 theo kết luận của Thủ tướng Chính phủ chiều 15.4. 
Ảnh: Hải Nguyễn
Hà Nội, TPHCM và 10 địa phương tiếp tục kéo dài thực hiện cách ly xã hội ít nhất đến ngày 22.4.2020 theo kết luận của Thủ tướng Chính phủ chiều 15.4. Ảnh: Hải Nguyễn
Hà Nội, TPHCM và 10 địa phương tiếp tục kéo dài thực hiện cách ly xã hội ít nhất đến ngày 22.4.2020 theo kết luận của Thủ tướng Chính phủ chiều 15.4. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top