Các tỉnh phía Nam phải liên kết, tránh chia cắt để cùng phát triển

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp gỡ nhà đầu tư nước ngoài tại hội nghị.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp gỡ nhà đầu tư nước ngoài tại hội nghị.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp gỡ nhà đầu tư nước ngoài tại hội nghị.
Lên top