Các tỉnh khu vực miền Trung, Tây Nguyên chủ động ứng phó với bão, mưa lũ

Các địa phương từ Thanh Hóa đến Phú Yên và khu vực Tây Nguyên chủ động ứng phó với bão, mưa lũ. Ảnh LDO
Các địa phương từ Thanh Hóa đến Phú Yên và khu vực Tây Nguyên chủ động ứng phó với bão, mưa lũ. Ảnh LDO
Các địa phương từ Thanh Hóa đến Phú Yên và khu vực Tây Nguyên chủ động ứng phó với bão, mưa lũ. Ảnh LDO
Lên top