Các nước Mekong cần hành động quyết liệt khi hạn hán ngày càng nghiêm trọng

Các đại biểu dự hội nghị hợp tác Mekong - Lan Thương lần thứ 5. Ảnh: BNG.
Các đại biểu dự hội nghị hợp tác Mekong - Lan Thương lần thứ 5. Ảnh: BNG.
Các đại biểu dự hội nghị hợp tác Mekong - Lan Thương lần thứ 5. Ảnh: BNG.
Lên top