Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc:

Các nhà đầu tư thấy vướng mắc ở đâu hãy “báo cáo Thủ tướng Chính phủ kịp thời”.