KHAI MẠC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÁC QUAN CHỨC CAO CẤP APEC

Các nền kinh tế APEC duy trì đà hợp tác và đạt đồng thuận cao

Các đại biểu tham dự Hội nghị tổng kết các quan chức cao cấp Diễn đàn Hợp tác kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương ngày 6.11. Ảnh: P.V
Các đại biểu tham dự Hội nghị tổng kết các quan chức cao cấp Diễn đàn Hợp tác kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương ngày 6.11. Ảnh: P.V
Các đại biểu tham dự Hội nghị tổng kết các quan chức cao cấp Diễn đàn Hợp tác kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương ngày 6.11. Ảnh: P.V
Lên top