Gặp mặt đại biểu Mẹ Việt Nam anh hùng toàn quốc:

"Các Mẹ đang ngồi đây là hiện thân của một dân tộc anh hùng"

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trân trọng trao các phần quà tới những Mẹ Việt Nam Anh hùng tiêu biểu. Ảnh Tống Giáp.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trân trọng trao các phần quà tới những Mẹ Việt Nam Anh hùng tiêu biểu. Ảnh Tống Giáp.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trân trọng trao các phần quà tới những Mẹ Việt Nam Anh hùng tiêu biểu. Ảnh Tống Giáp.
Lên top