Các lực lượng chống dịch COVID-19 phải luôn ‘trực chiến’

Cuộc họp của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống COVID-19. Ảnh: VGP/Đình Nam
Cuộc họp của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống COVID-19. Ảnh: VGP/Đình Nam
Cuộc họp của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống COVID-19. Ảnh: VGP/Đình Nam
Lên top