Các lợi ích khi hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đi vào hoạt động

Trung tá Vũ Hoàng Đạt, Phó Giám đốc Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư. Ảnh: Phạm Đông
Trung tá Vũ Hoàng Đạt, Phó Giám đốc Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư. Ảnh: Phạm Đông
Trung tá Vũ Hoàng Đạt, Phó Giám đốc Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư. Ảnh: Phạm Đông
Lên top