Các dự án BT ở Khánh Hòa có "nội hàm bên trong"

HĐND tỉnh Khánh Hòa tiếp xúc cử tri là phóng viên hoạt động trên địa bàn tỉnh. Ảnh: PV
HĐND tỉnh Khánh Hòa tiếp xúc cử tri là phóng viên hoạt động trên địa bàn tỉnh. Ảnh: PV
HĐND tỉnh Khánh Hòa tiếp xúc cử tri là phóng viên hoạt động trên địa bàn tỉnh. Ảnh: PV
Lên top