Các đoàn thanh tra, kiểm tra, C03 ngày đêm làm việc với Sở Y tế Hà Nội

Bà Trần Thị Nhị Hà (đại biểu Đoàn TP.Hà Nội, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội) phát biểu thảo luận tại tổ.
Bà Trần Thị Nhị Hà (đại biểu Đoàn TP.Hà Nội, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội) phát biểu thảo luận tại tổ.
Bà Trần Thị Nhị Hà (đại biểu Đoàn TP.Hà Nội, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội) phát biểu thảo luận tại tổ.
Lên top