Các địa phương nhanh chóng triển khai gói hỗ trợ 62.000 tỉ đồng

Người bán vé số nghèo được mạnh thường quân hỗ trợ. Ảnh: Đình Trọng
Người bán vé số nghèo được mạnh thường quân hỗ trợ. Ảnh: Đình Trọng
Người bán vé số nghèo được mạnh thường quân hỗ trợ. Ảnh: Đình Trọng
Lên top