Các dân tộc cần đoàn kết, phát huy nội lực cùng phát triển đất nước

Họp báo Đại hội Đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II năm 2020.
Họp báo Đại hội Đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II năm 2020.
Họp báo Đại hội Đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II năm 2020.
Lên top