Các đại biểu bỏ phiếu bầu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII

Các đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng bỏ phiếu bầu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII. Ảnh Hải Nguyễn
Các đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng bỏ phiếu bầu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII. Ảnh Hải Nguyễn
Các đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng bỏ phiếu bầu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII. Ảnh Hải Nguyễn
Lên top