VỤ ÁN OAN KÉO DÀI SUỐT 43 NĂM:

Các cơ quan tố tụng để mất hồ sơ!