Các cơ quan phải tìm đến nhà báo và cán bộ phải về với dân

Ông Nguyễn Khắc Định - Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa. Ảnh: Nhiệt Băng
Ông Nguyễn Khắc Định - Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa. Ảnh: Nhiệt Băng
Ông Nguyễn Khắc Định - Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa. Ảnh: Nhiệt Băng
Lên top