Các ca mắc COVID-19 tại Đà Nẵng nhiễm chủng virus mới, lây lan nhanh hơn

Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế, GS.TS Nguyễn Thanh Long báo cáo tại cuộc họp. Ảnh Hoàng Lê
Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế, GS.TS Nguyễn Thanh Long báo cáo tại cuộc họp. Ảnh Hoàng Lê
Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế, GS.TS Nguyễn Thanh Long báo cáo tại cuộc họp. Ảnh Hoàng Lê
Lên top