Ca sĩ Mỹ Linh cũng là công dân, chờ thanh tra kết luận sẽ xử lý

Khuôn viên nhà vườn đồ sộ của ca sĩ Mỹ Linh. Ảnh Văn Thắng
Khuôn viên nhà vườn đồ sộ của ca sĩ Mỹ Linh. Ảnh Văn Thắng
Khuôn viên nhà vườn đồ sộ của ca sĩ Mỹ Linh. Ảnh Văn Thắng
Lên top