Cả nước sơ bộ có 1.161 người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV

Toàn cảnh Hội nghị Hiệp thương lần thứ 2.
Toàn cảnh Hội nghị Hiệp thương lần thứ 2.
Toàn cảnh Hội nghị Hiệp thương lần thứ 2.
Lên top