Cà Mau khơi dậy tiềm năng, tạo động lực bứt phá vươn lên

Một góc đô thị Cà Mau ngày nay. Ảnh: Nhật Hồ
Một góc đô thị Cà Mau ngày nay. Ảnh: Nhật Hồ
Một góc đô thị Cà Mau ngày nay. Ảnh: Nhật Hồ
Lên top