Cà Mau: Điều động, triển khai quyết định chuẩn y nhiều cán bộ

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau triển khai quyết định điều động ông Trương Đăng Khoa  và ông Nguyễn Minh Phụng. Ảnh: Trọng Nguyễn
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau triển khai quyết định điều động ông Trương Đăng Khoa và ông Nguyễn Minh Phụng. Ảnh: Trọng Nguyễn
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau triển khai quyết định điều động ông Trương Đăng Khoa và ông Nguyễn Minh Phụng. Ảnh: Trọng Nguyễn
Lên top