Cà Mau điều động, luân chuyển nhiều cán bộ chủ chốt

Ông Quách Văn Ấn, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp thuộc Văn phòng UBND tỉnh giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy. Ảnh: camau.gov.vn
Ông Quách Văn Ấn, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp thuộc Văn phòng UBND tỉnh giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy. Ảnh: camau.gov.vn
Ông Quách Văn Ấn, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp thuộc Văn phòng UBND tỉnh giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy. Ảnh: camau.gov.vn
Lên top