Cà Mau có tân Bí thư Tỉnh ủy

Đồng chí Phạm Minh Chính, Trưởng Ban tổ chức Trung ương trao Quyết định bổ nhiệm Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau đối với đồng chí Nguyễn Tiến Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Ảnh: Nhật Hồ
Đồng chí Phạm Minh Chính, Trưởng Ban tổ chức Trung ương trao Quyết định bổ nhiệm Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau đối với đồng chí Nguyễn Tiến Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Ảnh: Nhật Hồ
Đồng chí Phạm Minh Chính, Trưởng Ban tổ chức Trung ương trao Quyết định bổ nhiệm Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau đối với đồng chí Nguyễn Tiến Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Ảnh: Nhật Hồ
Lên top