Thí điểm bầu trực tiếp Bí thư Tỉnh ủy tại Đại hội:

Bước tiến để chọn người tài

Đại biểu Nguyễn Thanh Hiền, Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An. Nguồn: Quốc hội
Đại biểu Nguyễn Thanh Hiền, Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An. Nguồn: Quốc hội
Đại biểu Nguyễn Thanh Hiền, Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An. Nguồn: Quốc hội
Lên top