Đại hội XIII của Đảng:

Bước ngoặt quan trọng với tương lai thịnh vượng của Việt Nam

Tổng Thư Ký Hội Hữu nghị Algeri-Việt Nam, ông Mohamed Berzig. Ảnh: TTXVN
Tổng Thư Ký Hội Hữu nghị Algeri-Việt Nam, ông Mohamed Berzig. Ảnh: TTXVN
Tổng Thư Ký Hội Hữu nghị Algeri-Việt Nam, ông Mohamed Berzig. Ảnh: TTXVN
Lên top