Bước khởi đầu ấn tượng của nhiệm kỳ Quốc hội khoá XV

Ông Phạm Văn Hoà - Đại biểu Quốc hội khoá XV. Ảnh: QH
Ông Phạm Văn Hoà - Đại biểu Quốc hội khoá XV. Ảnh: QH
Ông Phạm Văn Hoà - Đại biểu Quốc hội khoá XV. Ảnh: QH
Lên top