Thi tuyển cán bộ lãnh đạo: chọn người đủ đức, đủ tài phục vụ nhân dân

Bước đột phá chống chạy chức, chạy quyền

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Bùi Văn Cường (giữa) tại buổi giới thiệu thành tựu, sản phẩm đặc trưng của tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: PV
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Bùi Văn Cường (giữa) tại buổi giới thiệu thành tựu, sản phẩm đặc trưng của tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: PV
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Bùi Văn Cường (giữa) tại buổi giới thiệu thành tựu, sản phẩm đặc trưng của tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: PV
Lên top