Bước chuyển quan trọng với cả Việt Nam và ASEAN

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc - Chủ tịch ASEAN 2020 - phát biểu khai mạc Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 36, ngày 26.6.2020. Ảnh: Sơn Tùng.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc - Chủ tịch ASEAN 2020 - phát biểu khai mạc Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 36, ngày 26.6.2020. Ảnh: Sơn Tùng.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc - Chủ tịch ASEAN 2020 - phát biểu khai mạc Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 36, ngày 26.6.2020. Ảnh: Sơn Tùng.
Lên top