Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Bức xúc vì cống thoát nước không nắp, “bẫy” chết cùng lúc 2 đứa trẻ