Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Bức tử thượng nguồn sông Vu Gia, nguồn nước hạ du bị đe dọa