Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Bục bể chứa nước, cả tòa chung cư sống cảnh ngập lụt