BR-VT: Tạo thuận lợi nhất để bảo đảm thực hiện quyền công dân trong bầu cử

Ông Đỗ Văn Chiến - Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN làm việc với UBBC tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Ảnh: Thành An
Ông Đỗ Văn Chiến - Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN làm việc với UBBC tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Ảnh: Thành An
Ông Đỗ Văn Chiến - Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN làm việc với UBBC tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Ảnh: Thành An
Lên top