Bốn tướng, tá công an được phong tặng danh hiệu Anh hùng

Đại tá Lê Hồng Thắng - một trong 4 cá nhân được Chủ tịch Nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới. Ảnh: LĐO.
Đại tá Lê Hồng Thắng - một trong 4 cá nhân được Chủ tịch Nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới. Ảnh: LĐO.
Đại tá Lê Hồng Thắng - một trong 4 cá nhân được Chủ tịch Nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới. Ảnh: LĐO.
Lên top