Bốn tỉnh kiện toàn công tác nhân sự HĐND, UBND

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa chúc mừng 2 tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Ảnh: Báo Khánh Hòa
Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa chúc mừng 2 tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Ảnh: Báo Khánh Hòa
Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa chúc mừng 2 tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Ảnh: Báo Khánh Hòa
Lên top